zondag 19 mei 2013

Plusquamperfectum


Zij staart in de verte en voelt haar ogen branden knippert en sluit ze en buigt haar hoofd fronst haar voorhoofd en voelt haar hart bonzen legt haar hand erop en ademt diep in opent haar ogen en twee tranen biggelen kijkt en vangt ze op en veegt haar handen droog denkt droomt en wankelt op haar benen wanhoopt met vrees en verklaart dat ongegrond ademt diep en langzaam en glimlacht om zichzelf voltooiend met haar verleden en beseft dat de toekomst naast haar staat.Uit: Mijn hoofd
Van: Sagiers ©

Geen opmerkingen:

Een reactie posten